Avoimia työpaikkoja ja kuulutuksia

Kunnan virallinen ilmoitustaulu on kunnantalolla pääoven vieressä osoitteessa Kirkkotie 176. Tämä kotisivuilla toimiva luettelo kuulutuksista ei vastaa virallista ilmoitustaulua.

Avoimia työpaikkoja


Pornaisten Yhtenäiskouluun haetaan:

Esiluokanopettajaa ajalle 1.1.2019 - 31.7.2020

Koulunkäynninohjaajan sijaista ajalle 7.1.- 31.5.2019

Lyhytkestoisiin työsuhteisiin, koulunkäynninohjaajan, luokanopettajan tai aineenopettajan sijaisija

  

Vuoden 2009 alusta Pornaisten ja Mäntsälän sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty yhteistoiminta-alueella, jossa isäntäkuntana toimii Mäntsälä. Yhteistoiminta-alueen nimi on Mustijoen perusturva, jonka avoimet työpaikat löytyvät täältä.

  

Muita kuulutuksia ilmoitustaululla

Porvoon terveydensuojelujaosto
Ilmoitus terveydensuojelujaoston pöytäkirjan 22.11.2018  nähtävilläolosta
nro 79/2018, nähtävillä 20.12.2018 saakka

Rakennustarkastaja
Rakennustarkastajan päätöksiä 5.12.2018
nro 77/2018, nähtävillä 21.12.2018 saakka

Kunnanhallitus
Uurastajantie, asemakaavan muutos
nro 78/2018, nähtävillä 10.1.2019 saakka

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukainen kuuleminen
nro 75/2018, nähtävillä 21.12.2018 saakka

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Kuulutus lupahakemuksesta / AT-Tuote Oy
nro 72/2018, nähtävillä 16.12.2018 saakka

Uudenmaan ELY-keskus
YVA-kuulutus, maankaatopaikkahanke
nro 71/2018, nähtävillä 10.1.2019 saakka

Uudenmaan liitto
Kuulutus Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan voimaantulosta / Östersundom
nähtäville 4.10.2018

Puolustusvoimat / Uudenmaan aluetoimisto
Kutsuntakuulutus
nro 45/2018, nähtävillä 14.12.2018 saakka