Esiopetus

Esiopetuksen Pornaisten kunnassa järjestää Pornaisten koulutoimi. Esiopetusryhmiä on Kirveskosken koulussa kaksi, Halkian ja Laukkosken kouluissa molemmissa yksi. Syksystä  2015 alkaen esiopetusryhmiä on Pornaisten Yhtenäiskoulussa, Mika Waltarin ja Parkkojan kouluissa. Erityisesikoululaiset ovat tuettuna integroituna Pornaisten Yhtenäiskoulun ryhmiin.

Esiopetuksen laajuus on 19 tuntia viikossa.

Esiopetukseen liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä kunkin koulun toiminnasta vastaavaan rehtoriin.