Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja koululaisten iltapäivätoiminta

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään koulujen yhteydessä.

Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Komschaan, puh 040 174 5088.

Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan perusopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Toimintaa järjestetään klo 12-17 välisenä aikana. Maksu on porrastettu päivittäisen toimintaan osallistumisajan mukaan; 3h/60€/kk, 4h/80€/kk sekä 5h/100€/kk. Laskutusväli on yksi kuukausi.

Iltapäivätoiminnan paikan saaneiden lasten huoltajat sitoutuvat toimintaan koko syyslukukaudeksi, kevätlukukaudella irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Toiminnassa noudatetaan Opetushallituksen laatimia ohjeita (Perusopetuslaki 8a-luku).

Koululaisten iltapäivätoiminnasta antavat lisätietoja kunkin koulun toiminnasta vastaava rehtori.