Oppilashuolto

Oppilashuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Siihen sisältyy sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Olennaisena tavoitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Oppilashuoltotyö kuuluu osana omaa perustyötä kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuollon toteutuksessa keskeistä on kodin ja koulun yhteistyö.

Jokaisessa koulussa kokoontuu säännöllisesti koulun oma oppilashuoltoryhmä (OHR). Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on käsitellä oppilas- ja luokkakohtaisia oppilashuollon asioita sekä koko koulun hyvinvointiin liittyviä teemoja. Moniammatilliset oppilashuoltoryhmät toimivat koulujen rehtoreiden johdolla. Muita työryhmän jäseniä ovat erityisopettaja, koulukuraattori ja koulupsykologi sekä yläkoulussa lisäksi opinto-ohjaaja. Kokouksissa voi olla mukana myös luokanopettaja tai luokanvalvoja sekä tarvittaessa muita yhteistyö- ja asiantuntijatahoja. Yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä mukaan kutsutaan aina myös huoltajat. Oppilashuoltoryhmään voi olla yhteydessä ryhmän jäsenten kautta.

Oppilashuollon työntekijät Pornaisissa:

  • Koulupsykologi Kirsi Putous, puh: 040 174 5080
  • Koulukuraattori Tanja Toiviainen, puh: 040 736 8544 

Kouluterveydenhoitajat:

  • Yhtenäiskoulun luokat 4-9 ja MIka Waltarin koulu, Leena Myrtenblad, puh. 040 3145193
  • Yhtenäiskoulun luokat 1-3 ja Parkkoja koulu, Nea Kuosmanen, puh. 040 314 5616


Lisää: Kouluterveydenhoito