Kaavoitus ja maankäytön suunnitteluPikkukuvat_0003_Layer_25.jpg

Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoilla suunnitellaan asumisen, työpaikkojen, palvelujen, liikenteen ja viheralueiden sekä muiden toimintojen sijoittumista. Kaava voi koskea uusien alueiden rakentamista tai muutoksia jo rakennetuille alueille. Lue lisää... 

Kaavoituskatsaus 2017
Kaavoitusohjelma 2016-2020

 

Vireillä olevat osayleiskaavat

  • -

Hyväksytyt/voimaan tulleet osayleiskaavat

Vireillä oleva asemakaavan muutos/asemakaava

 Hyväksytyt/voimaan tulleet asemakaavat

Vireillä olevat tie- ja katusuunnitelmat 

Hyväksytyt/voimaan tulleet tie- ja katusuunnitelmat