Hyväksytyt/voimaan tulleet asemakaavat 
- Hyötinmäen alueen asemakaava