Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Maantien 1494, Koskitien ja Välitien risteysalueen parantaminen

Kiertoliittymän esisuunnitelma