Kotojärvenranta, asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos on saanut lain voiman 12.12.2017.

Kaavakartta
Kaavaselostus