Kotojärvenranta, asemakaavan muutos

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 31.5.-29.6.2017. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisena ja kunnanhallitukselle osoitettuna 29.6.2017 klo 16.00 mennessä.

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus