Parkkojan koulun kevyen liikenteen väylä

Maantien 1493 Haarajoki - Halkia parantaminen Parkkojan koulun kohdalla. Uusi kunnan omistama yksityisen tien liittymä Parkkojan koululle, saattoliikennejärjestelyt liittymän yhteyteen sekä jalankulku- ja polkupyörätie n. 800 m matkalle maantien pohjoispuolelle välille Juholantie - Humalakorventie.

Tiesuunnitelmaluonnos 
Tyyppipoikkileikkaus