Tikantie, asemakaavan muutos

Asemakaavaehdotus on nähtävillä ajalla 31.5.-13.6.2017. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisena ja kunnanhallitukselle osoitettuna 13.6.2017 klo 16.00 mennessä.

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus