Tarjouspyynnöt

Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa urakkatarjouskaavakkeelle laadittuna
28.7.2016
klo 12.00 mennessä osoitteella: Pornaisten kunta, Mikko Autere, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen.
Pornaisten kunnantoimisto on suljettuna 4.-31.7.2016 välisen ajan. Mikäli haluatte tuoda tarjousasiakirjat henkilökohtaisesti, niin pyydämme teitä sopimaan asiasta Mikko Autereen kanssa 25.7. alkaen puh. 040 174 5007.

Tarjouspyyntöasiakirjat:

Lisäkirje 1, 21.7.2016

Tarjouspyyntö

Tarjouslomake
Asiakirjaluettelo
Urakkaohjelma
Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo
Toteuttamissopimus
Turvallisuusasiakirja
Yleiskartta
TVH-katosmalli
Yhteystietolomake
Kansilehti
Sisällysluettelo
Hankekohtainen työselostus
Maanomistajaluettelo
Suunnitelmakartta
Pituusleikkaus
Liittymäpiirustus
R3.4. Linja-autopysäkki
R3.5.1. Tyyppipoikkileikkaukset
R3.5.2. Tyyppipoikkileikkaukset
R3.5. Linja-autopysäkki
1-38 M1 ja J1 paalukoht. poikkileikkaus
R3.6. Linja-autopysäkki
J1 Pituusleikkaus
J1 Rak. tyyppipoikkileikkaus
Y7 Pituusleikkaus
Y7 Rak. tyyppipoikkileikkaus
1-8 Y7 Paalukoht. poikkileikkaus
Mittauskartta
Laskelmaselostus
Pohjatutkimuskartta
Kuivatuskartta
Laskuoja 1 pituusleikkaus
Rumpuluettelo
Parkkojan silta siltarummun jatkaminen
Parkojan uusi siltarumpu
S1 Tekniset tiedot
S2 Tekniset tiedot
Kaivokortit
Johtosiirtokartta
Kaideluettelo
Valaistus
Kiinteä liikenteen ohjauskartta
Liikennemerkkiluettelo