Säännöt, ohjeet ym.

Toimintakertomus 2017

Talousarvio 2019 hyväksytty kvalt 17.12.2018

Toimintakertomus 2016

Hallintosääntö voimaan 1.6.2017

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2019

Pornaisten strategiset tavoitteet v. 2018 - 2020

Pornaisten kunnan maapoliittinen ohjelma 2009-2012

Asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2015-2018

Kaavoitusohjelma vuosille 2019-2023