Säännöt, ohjeet ym.

Hallintosääntö voimaan 1.1.2015

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2015

Pornaisten visio ja strategia v. 2015-2017

Pornaisten kunnan maapoliittinen ohjelma 2009-2012

Asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2015-2018