Tarjouspyynnöt

Parkkojan koulun lähiliikunta-alueen suunnittelu

Tarjoukset jätettävä viimeistään 23.8.2018 klo 16.00 mennessä

Tarjouspyyntö
Suunnittelualue
Ilmakuva

Palotalli -nimisen rakennuksen purkaminen

Tarjoukset jätettävä viimeistään maanantaina 20.8.2018 klo 12.00 mennessä

Tarjouspyyntö
Työselostus
Öljyhiilivetypitoisuus
PAH-analyysi
Raskasmetallianalyysi
Asemapiirros
Tarjouslomake