Tarjouspyynnöt

Vesilaitoksen vedenottamoiden saneeraustarpeenselvitys sekä mahdollinen jatkotyö saneeraussuunnittelusta

Tarjoukset jätettävä sähköpostitse 19.9.2018 klo 12.00 mennessä. Paperisia tarjouksia ei käsitellä.
Tarjouspyyntö
Vesilaitostiedot
Hyötinmäen vedenottamo
Nummenmaan vedenottamo

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN
Liite 1 lisäkirjeeseen
Liite 2 lisäkirjeeseen

Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen / lisärakennuksen esiselvitys- sekä pää- ja rakennussuunnittelusta

Tarjoukset jätettävä sähköpostitse 12.9.2018 klo 12.00 mennessä. Paperisia tarjouksia ei käsitellä.
Tarjouspyyntö
Alustava aikataulu
Kaavaselostus
Kaavakartta
Asemapiirustus
Pohjapiirustus
Leikkaukset ja hormipiirros
Julkisivut
Varastorakennus

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN Linnunlaulun päiväkodin laajennuksen lisärakennuksen esiselvitys- sekä pää- ja rakennussuunnittelusta