Tarjouspyynnöt

Kunnan internet-sivujen uudistamisesta

Tarjoukset tulee jättää 21.11.2017 klo 13.00 mennessä.

Tarjouspyyntö
Liite 1 sisältökuvaus
Lisäkirje 10.11.2017 tarjouspyyntöön
Linkki JHS-järjestelmän mukaisiin suosituksiin: http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs166

Jokikuja kadun ja kunnallistekniikan rakentaminen

Tarjousaika päättynyt.
Asiakirjaluettelo
Tarjouspyyntö
Urakkatarjouslomake
Urakkaohjelma
Yksikköhintaluettelo
Turvallisuusasiakirja
Työselostus
Liite 1 Perustamistapalausunto
Liite 2 Kaivanto
Liite 2 Paineviemärin purkukaivo
Kaivokortit
Piirustusluettelo
Asemapiirros
Pituusleikkaus
Poikkileikkaukset

Lisäkirje 31.5.2017 vastaukset kysymyksiin

Sähköenergian hankinta ajalle 1.8.2017-31.7.2021

Tarjousaika päättynyt.
Tarjouspyyntö
Liite
Liite 2 Tuntikäyrät
Lisäkysymykset 15.5.2017