Ikäihmisten palvelut

Tiedot päivitetty 5.10.2017.

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien yhteisen sosiaali- ja terveystoimen palvelut tuotetaan isäntäkuntamallilla 1.1.2009 alkaen. Isäntäkuntana toimii Mäntsälän kunta. Yhteistoiminta-alueen nimeksi valittiin Mustijoen perusturva.

Ikäihmisten palvelut järjestetään kunnan asukkaille Pornaisissa ja Mäntsälässä riippuen palvelusta ja käytössä olevista resursseista.

Laajemmat tiedot ikäihmisten palveluista löytyvät Mäntsälän kunnan kotisivuilta. Sivuilta löytyvät esim. veteraanien palvelut ja tiedot potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnasta.
Lisätietoja ikäihmisten palveluista. 

Ikäihmisten palveluohjaus

Neuvonta

Neuvonta, ohjaus on tarkoitettu ikäihmisten palveluksi, jossa ikääntynyt tai hänen läheisensä saa ohjausta ja neuvontaa ikääntyneen kotona asumisen ja osallisuuden tukemiseksi ja turvaamiseksi. Palvelun tavoitteena on ennaltaehkäisevyys, hyvinvoinnin edistäminen, voimavarojen tukeminen, palveluohjaus ja tarvittavien palvelujen piiriin ohjaaminen.
Neuvonta on maksutonta. Ota yhteyttä soittamalla: tiistai, torstai ja perjantai klo 9.00 -10.00
puh. 040 314 6703.

Palvelutarve, joka vaatii selvittämistä;
Ikääntyneillä on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin, mutta arviointi ei anna ehdotonta oikeutta palveluihin. Kaikilla 75 vuotta täyttäneillä ja/tai Kelan erityishoitotukea saavilla on oikeus sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin seitsemän päivän kuluessa yhteydenotosta ja kiireellisissä tapauksissa välittömästi. Yhteydenotossa kartoitetaan tilanteen kiireellisyyttä, kotikäynnin tarvetta ja sovitaan toimintatapa. Palvelutarpeen arviointi on maksutonta palvelua.

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyvän kokonaistilanteen kattavaa arviointia ikääntyvän omassa kodissa. Palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan asiakkaan asumisolosuhteita ja henkilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä suoriutua arkisista perustoiminnoista omassa kodissaan sekä tuen ja palvelujen tarvetta.

Ota yhteyttä soittamalla: tiistai, torstai ja perjantaina klo 9.00 - 10.00 puh. 040 314 6703.

Neuvontapuhelin ikääntyneille

Soita: tiistai, torstai ja perjantai klo 9.00 - 10.00 puh. 040 314 6703.

Neuvontapuhelin on tarkoitettu Mäntsälä-Pornainen alueella asuvien ikääntyneiden, heidän omaisten tai työntekijöiden käyttöön ikääntyneiden asioissa, neuvonta, ohjaus ja kunnallisten tai yksityisten palvelujen piiriin hakeutumiseksi. Esimerkiksi ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi ja kunnan kotihoidon palvelujen piiriin hakeutuminen käynnistyy soittamalla neuvontapuhelimeen.