Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Tiedot päivitetty 5.9.2018.

Arkisin klo 8.00 - 9.00 puh. 040 314 6703. Neuvontapuhelimeen voi myös jättää viestin ja puhelinnumeron, jolloin palvelusta soitetaan takaisin seuraavalla puhelinajalla.

Yhteydenottopyyntö sähköpostitse: ika.neuvonta(at)mantsala.fi.

Palveluohjaus tarjoaa ohjausta ja neuvontaa ikääntyneen kotona asumista tukevien ja helpottavien palveluiden löytämiseksi.

Tilanteen mukaan kotiin vietävien palveluiden tarvetta selvitetään ensisijaisesti kotikäynnillä yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa. Käynnillä arvioidaan ikääntyvän kokonaistilannetta, asumisolosuhteita sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä suoriutua arkisista perustoiminnoista omassa kodissaan sekä mahdollista tuen ja palvelujen tarvetta.

Palveluohjausyksikössä työskentelevät ovat terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisia. Lisäksi he tekevät tiivistä yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Neuvokas

Neuvokas on matalan kynnyksen neuvontapalvelua Mäntsälän Citymarketin tiloissa
maanantaisin (ei juhlapyhinä) klo 10.00 - 12.00.
Palvelu on sosiaali- ja terveysalan maksutonta neuvontaa ja ohjausta, johon kuuluu mm.

  • harrastus- ja viriketoimintaan liittyvät asiat
  • ikäihmisten palvelut
  • asumiseen liittyvät palvelut
  • terveysneuvonta
  • sosiaaliohjaus
  • palveluohjaus eri toimijoiden pariin

Lisäksii Neuvokkaassa järjestetään eri toimijoiden yhteistyönä teematapahtumia ajankohtaisista aiheista.

Laajemmat tiedot ikäihmisten palveluista löytyvät Mäntsälän kunnan kotisivuilta. Sivuilta löytyvät esim. veteraanien palvelut ja tiedot potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnasta.
Lisätietoja ikäihmisten palveluista.