Ikäihmisten palveluohjaus

Tiedot päivitetty 28.10.2016.

Mäntsälän ja Pornaisten kuntien yhteisen sosiaali- ja terveystoimen palvelut tuotetaan isäntäkuntamallilla 1.1.2009 alkaen. Isäntäkuntana toimii Mäntsälän kunta. Yhteistoiminta-alueen nimeksi valittiin Mustijoen perusturva.

Ikäihmisten palvelut järjestetään kunnan asukkaille Pornaisissa ja Mäntsälässä riippuen palvelusta ja käytössä olevista resursseista.

Laajemmat tiedot ikäihmisten palveluista löytyvät Mäntsälän kunnan kotisivuilta. Sivuilta löytyvät esim. veteraanien palvelut ja tiedot potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnasta.
Lisätietoja ikäihmisten palveluista. 

Palvelutarve, joka vaatii selvittämistä;
Ikääntyneillä on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin, mutta arviointi ei anna ehdotonta oikeutta palveluihin. Kaikilla 75 vuotta täyttäneillä ja/tai Kelan erityishoitotukea saavilla on oikeus sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin seitsemän päivän kuluessa yhteydenotosta ja kiireellisissä tapauksissa välittömästi. Yhteydenotossa kartoitetaan tilanteen kiireellisyyttä, kotikäynnin tarvetta ja sovitaan toimintatapa. Palvelutarpeen arviointi on maksutonta palvelua.

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyvän kokonaistilanteen kattavaa arviointia ikääntyvän omassa kodissa. Palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan asiakkaan asumisolosuhteita ja henkilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä suoriutua arkisista perustoiminnoista omassa kodissaan sekä tuen ja palvelujen tarvetta.

Ota yhteyttä soittamalla puh. 040 3146 703 maanantai - perjantai klo 9.00 - 10.00.

Neuvontapuhelin ikääntyneille

Soita puh. 040 3146 703 maanantai - perjantai klo 9.00 - 10.00.

Neuvontapuhelin on tarkoitettu Mäntsälä-Pornainen alueella asuvien ikääntyneiden, heidän omaisten tai työntekijöiden käyttöön ikääntyneiden asioissa, neuvonta, ohjaus ja kunnallisten tai yksityisten palvelujen piiriin hakeutumiseksi. Esimerkiksi ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi ja kunnan kotihoidon palvelujen piiriin hakeutuminen käynnistyy soittamalla neuvontapuhelimeen.

Neuvontapiste ikääntyneille

Neuvontapisteellä on kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä, jolta saa maksutonta ohjausta ja neuvontaa sekä tietoa erilaisista tapahtumista, harrastuksista, etuuksista, kuntoutuksista ja palveluista. Tervetuloa tutustumaan!

Mäntsälässä, kerran viikossa maantaisin klo 9.00 - 10.00 toimipiste Ankkurissa,
Keskuskatu 11, 04600 Mäntsälä.

Pornaisissa, kerran kuukaudessa, joka kuukauden 3. torstai klo 9.00 - 10.00 kirjastossa, 
Kirkkotie 174, 07170 Pornainen. Neuvontapisteellä on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijä, jolta saa maksutonta ohjausta ja neuvontaa ilman ajanvarausta.