Kotihoito

Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa vahvistettujen myöntämisperusteiden mukaisesti kotihoidon palvelujen piiriin hyväksytyille asiakkaille. Kotihoito tukee, auttaa ja opastaa asiakasta selviytymään mahdollisimman omatoimisesti päivittäisistä toiminnoista ja hoitotoimenpiteistä. Palvelujen toteutuksessa keskeisinä toimintaperiaatteina ovat toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä työote, omahoitajuus ja sujuva viestintä. Näiden periaatteiden avulla tuetaan ja ylläpidetään asiakkaan omatoimisuutta, sekä varmistetaan tarpeen mukaiset riittävät ja saumattomat palvelut kotihoidon asiakkaalle.

Pornaisissa kotihoito toimii klo 7.00 - 21.00 välisenä aikana jokaisena viikonpäivänä.
Sairaanhoitaja on tavattavissa ma - pe klo 7.30 - 15.30.

Yhteystiedot

Asiantuntija sairaanhoitaja, puh. 040 314 6771.

  • Kotihoidon uudet asiakkaat ja palvelutarpeen arvioinnit ilman kotihoidon asiakkuutta.

Hoitajien päivystyspuhelin, puh. 040 314 5135, klo 7.00 - 21.00 välisenä aikana

  • Kiireelliset ja akuutit asiakasasiat.

Sairaanhoitaja, puh. 040 314 5092, puhelinaika arkisin klo 12.00 - 13.00.

Kotihoidon toimistosihteeri (asiakaslaskutus), puh. 040 314 5744 

  • Kotihoidon laskutus
  • Omaishoidon tuen palkkioiden maksatukseen liittyvät asiat

Osastonhoitaja, puh. 040 314 5925

Ateriapalvelu

Ateriapalvelun ateriat valmistaa ja kuljettaa ISS palvelut Aurinkomäen palvelukeskuksessa sijaitsevasta toimipisteestä. Aterian voi saada kylmänä kaikille viikonpäiville, mutta ateriakuljetukset toteutuvat ma, ke ja pe.

Ateriapalvelua myönnetään asiakkaalle, jonka toimintakyky on alentunut niin, että hänellä on vaikeuksia suoriutua ruokaostoksista ja ruoanvalmistuksesta. Aterioissa huomioidaan ruokavalion mukaiset tarpeet.

Sotainvalidit voivat saada lounasseteleitä, joilla he voivat ruokailla ravitsemusliikkeissä.

Oikeuden ateriapalveluun myöntää kotihoidon asiakkaille palvelukeskuksen esimies ja muille palveluun oikeutetuille asiakkaille palveluohjaaja.

Kotihoidon asiakkaiden ateriapalvelutarpeen arvioinnista vastaavat kotihoidon sairaanhoitaja ja muiden asiakkaiden osalta palveluohjaaja. Asiakkaille joilla ei ole vielä voimassaolevia kotihoidon palveluja, ateriapalvelutarpeen arvioinnista vastaa asiantuntijasairaanhoitaja palvelutarpeen arviointikäynnin yhteydessä.

Tiedustelut: sairaanhoitaja, puh. 040 314 5092.

Päivitetty 28.11.2018