Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää kuljetuspalvelua saavan henkilön toimintamahdollisuuksia. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on avohuollon kotona selviytymistä tukeva hoitomuoto.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalveluja myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää asioimismatkoihin Mäntsälän ja Pornaisten kunnan alueella asuinpaikasta riippuen. Niiden kunnan rajalla asuvien henkilöiden osalta, joiden asioimismatka naapurikunnan puolelle on lyhyempi kuin oman kunnan keskustaan, hyväksytään matkustaminen myös naapurikunnan alueella. Tämä mainitaan päätöksessä.

Matkojen enimmäismäärä on 10 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaanhoitoon liittyviin matkoihin, joihin voidaan hakea korvausta Kelasta (sairaala-, terveyskeskus-, fysioterapia- tai kuntoutumatkoihin). Terveyskeskukseen suuntautuvista matkoista hyväksytään hoitotyönvastaanotolla mm. diabetes-, sydän-, astma- ja haavahoitajalla käynnit. Kuljetustukipäätökset tehdään määräajaksi tai toistaiseksi voimassaoleviksi. Omavastuuosuutena matkoista peritään kilometrien mukaisen linja-autotaksan suuruinen maksu.

Myöntämisen perusteet

Kuljetustukeen on oikeutettu henkilö, jolla on kotikuntalain mukainen kotipaikka Mäntsälässä tai Pornaisissa, ja joka osoittaa olevansa kuljetustuen tarpeessa.
Palvelua myönnetään määrärahan puitteissa, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Tukea myönnetään, jos henkilöllä on ikääntymisen ja/tai sairauksien vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia, eikä hän kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä tai palveluliikennettä
  • Kuljetustukea ei myönnetä henkilöille, jotka asuvat palveluiden välittömässä läheisyydessä tai palveluliikennereitin varrella
  • Palvelua myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne

Tulorajat

Henkilöluku 1                                    henkilöluku 2
Nettotulot   1000,00 €/kk                   1800,00 €/kk
Talletukset  3000,00 €                        5000,00 €

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu päättyy, kun palvelun saaja siirtyy pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai palveluasumiseen.

Hakumenettely

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakulomakkeella.
Hakemuksen liitteet:

  • lääkärinlausunto, jossa on tarkka kuvaus liikkumis- ja muusta toimintakyvystä, on esitettävä aina, kun tukea haetaan ensimmäistä kertaa
  • tuloselvitys hakijan ja puolison tuloista ja talletuksista

Hakulomakkeita saa Pornaisten kunnantalolta, Mäntsälän kunnantalon palvelupiste Vinkistä sekä Kotokartanosta.

Kuljetuspalveluhakemus
Lääkärintodistus

Yhteystiedot

Hakemus palautetaan osoitteella:
Palveluohjaaja
Kivistöntie 14
04600 Mäntsälä
tai
Palvelupiste Vinkki
Kuljetuspalvelut
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä

Lisätietoja:
Palveluohjaaja puh. 040 314 5741 
Vanhustyön suunnittelija puh. 040 314 5742

Tiedot päivitetty 23.11.2015.