Muistihoito

Tiedot päivitetty 15.6.2016.

Muistihoitaja

Muistihoitajan työn tavoitteena on muistisairauksien varhainen tunnistaminen sekä jatkotutkimuksiin ohjaaminen.

Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos on huolissaan omasta tai läheisen arkielämää haittaavasta muistin heikentymisestä.

Osa muistihäiriöistä voidaan hoitaa ja ajoissa havaitun muistisairauden etenemistä voidaan hidastaa, joten on tärkeää, että kaikki muistihäiriöt tutkitaan viivytyksettä.

Muistiongelmat ilmenevät monella eri tavalla:

  • sovitut tapaamiset saattavat unohtua
  • esineet tuntuvat katoavan
  • tuttujen kodinkoneiden ja puhelimen käyttö on vaikeampaa kuin ennen
  • ongelmanratkaisukyky saattaa heikentyä
  • taloudellisista asioista huolehtiminen tuntuu hankalalta
  • puhuessa oikeiden sanojen löytäminen on vaikeutta
  • uusien asioiden oppiminen on hankalaa
  • aloitekyky on saattanut heikentyä
  • vähänkin vieraammissa paikoissa eksyy

Muistikoordinaattori

Muistikoordinaattori toimii yhteistyössä asiakkaan ja tämän perheen kanssa ja on tukena muistisairauden toteamisen jälkeen.

Antaa tietoa sairaudesta, tuo ammatillista näkökulmaa haasteellisiin arjen tilanteisiin.

Muistikoordinaattori arvioi yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa tuen tarpeita ja auttaa heitä saamaan riittävää tietoa kulloinkin tarvittavista tukimahdollisuuksista.

Yhteystiedot

Muistihoitaja Maisa Pajunen, puh. 040 314 5070 tai
sähköposti: maisa.pajunen(at)mantsala.fi

Muistikoordinaattori Eija-Sisko Katajisalo, puh. 040 314 6701 tai
sähköposti: eija-sisko.katajisalo(at)mantsala.fi

Muistihoitajan ja muistikoordinaattorin palvelut ovat maksuttomia.