PORNAISTEN DUUNIRUNDI

 


Jos sinulla on työtä johon voisit palkata nuoren duunirundilaisenlue infokirjerekisteriseloste ja täytä lomake joko paperisena tai sähköisenä. Palauta paperinen lomake Pornaisten Ohjaamoon, kunnantalolle.

Jos olet nuori, joka on työtä vaillalue infokirjerekisteriseloste, täytä lomake huoltajasi kanssa ja palauta se Pornaisten Ohjaamoon, kunnantalolle.

 

 

Duunirundi on Pornaisten kunnan nuorisopalveluiden välittämää, nuorten suorittamaa työpalvelua. Työtehtäviä välitetään 14 – 17- vuotiaille nuorille, jotka ovat ilmoittautuneet Duunirundiin.

Nuoret eivät ole vakuutettuja nuorisopalveluiden puolesta, kun he suorittavat työtehtäväänsä. Huolehdithan, että nuoren vakuutukset ovat kunnossa.

 

Yksityiset kotitaloudet voivat tilata nuoren auttamaan pienissä kotitöissä kuten: lumenluonti, siivous, ruohonleikkuu, puutarhanhoito ym. Etsivä ilmoittaa nuorelle työtarjouksesta, jonka jälkeen nuori päättää sopiiko kyseinen työ/työaika hänelle. Kun nuori ottaa työn vastaan, hän soittaa  työntilaajalle ja sopii yksityiskohdista

 

Nuori on velvollinen:

- hoitamaan sopimansa työn

- ilmoittamaan välittömästi, sekä työnantajalle että nuorisotoimelle, jos työlle tulee este

- ilmoittamaan, jos työ ei vastaa sovittua

- Ilmoittamaan vanhemmille vastaanotetuista duunirundin jutuista

 

Nuorella on oikeus:

- kieltäytyä vastaanottamasta työtä

- kieltäytyä sovitusta työstä, jos se ei vastaa sovittua

- jos nuori tuntee olosuhteet epämiellyttäviksi

- vaatia palkkiota tehdystä työstä

 

Huoltajan vastuu: olla tietoinen nuoren sovituista työpaikoista ja tehtävistä, olla tavoitettavissa nuoren ollessa työtehtävässään.
 

Työntilaaja on velvollinen:  perehdyttämään nuoren työtehtävään ja käytettäviin välineisiin, huolehdittava, että mahdollisten aineellisten vahinkojen varalle on vakuutus, ilmoittamaan etsiville epäkohdista, kuten huonosta käytöksestä, aineellisista vahingoista tai jos nuori ei pidä sopimusta, maksaa sovittu palkkio tehdystä työstä ; 20 euroa 1-3 tunnin työstä (tämä on suositussumma, nuori voi itse neuvotella palkkiosta työnantajan kanssa tilanteen mukaan).

 

 

Lisätietoja Pornaisten etsivältä nuorisotyöntekijältä:

Jennika Tuomola p.040-1745069 jennika.tuomola(at)pornainen.fi