Veturi- toiminta

 

                           1975170_701494869901625_813597021_n.jpg

Veturi-toiminta on toistaiseksi tauolla.

Veturit  ovat 14-20-vuotiaita, vapaaehtoisia nuoria. Veturi on Pornaisten nuorisotoimen vertaisohjaaja. Se tarkoittaa, että heillä on ohjaamiinsa ihmisiin jokin merkittävä yhdistävä tekijä – Vetureissa niitä ovat ainakin nuoruus sekä pornaislaisuus. 

Veturit voivat vertaisohjaajana olla mukana järjestämässä monenlaista toimintaa. 
He voivat toimia nuorisotyöntekijöiden mukana ohjaajina esimerkiksi Junnukerhossa, Junnuponussa sekä Ponun nuortenilloissa. Veturit voivat myös suunnitella ja toteuttaa haluamaansa omaa toimintaa projektimuotoisesti, kunnan tarjotessa resursseja ja tuen suunnitteluun ja toteutukseen.


Veturiksi haluavien on ensin osallistuttava lyhyeen koulutukseen ja sen jälkeen he tekevät työvuoroja omien resurssiensa mukaan. Koulutuksesta sekä tehdystä vapaaehtoistyöstä nuori saa työtodistuksen, joka voi olla avuksi koulupaikan tai työn haussa.
Veturitoiminta on aloitettu keväällä 2014 ja ensimmäisen kauden päätteeksi todistuksen sai kolme Pornaislaista nuorta.